לולה אשקלון טורטיה בר, כיכר צפניה 10 בהשגחת הרבנות אשקלון | 086712144
בהשגחת רבנות אשקלון | שעות איסוף: א: 11:20-23:30, ב: 11:20-23:59, ג: 11:40-00:30, ד: 11:30-23:55, ה: 11:20-00:30, ו: סגור, ש: 18:45-00:50